Chaye Wala News

Fastest short news update

section 144

નવા વર્ષની પૂર્વસંધ્યાએ પાર્ટી: કોરોના ગઈકાલે દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં નવા વર્ષોના જશ્નનાં જોશમાં હોશને ખુલ્લામાં રાખવું પડ્યું. આથી દિલ્હી પોલીસ...