Chaye Wala News

Fastest short news update

fayer sefti

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા લિસ્ટમાં હોસ્પિટલને નઓસી ન મળે ત્યાં સુધી દર્દીઓને દાખલ ન કરવા સૂચના સૌથી વધુ...