Chaye Wala News

Fastest short news update

CBSE

1 min read

સીબીએસઇ બોર્ડે 12 મી પરીક્ષાની તારીખ શીટ જાહેર કરી છે. આ પરીક્ષા કોરોનાને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. 12 ની...