Chaye Wala News

Fastest short news update

CBSE board 10th and 12th exam date

1 min read

સીબીએસઇના વિદ્યાર્થીઓ લાંબા સમયથી બોર્ડની પરીક્ષાઓની તારીખ (સીબીએસઈ બોર્ડ પરીક્ષા 2021) ની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે વિદ્યાર્થીઓની રાહ...

1 min read

સીબીએસઇ બોર્ડે 12 મી પરીક્ષાની તારીખ શીટ જાહેર કરી છે. આ પરીક્ષા કોરોનાને કારણે મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. 12 ની...