Chaye Wala News

Fastest short news update

australia

1 min read

ચીનમાંથી આખા વિશ્વમાં ફેલાઈ રહેલા કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ ખુબ જ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. આ વાયરસ એટલો બધો ઘાતક છે...